FANDOM


ANiMA
xi

ANiMA
Deemo collection III Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 5 431
Thường 9 805
Khó 10 1120
BPM 184


Videosửa

Deemo 201:59

Deemo 2.0 - Xi - Anima

Ghi chúsửa

  • Đây là cách để mở khóa bài này, sau khi cây cao 47m, quay về chỗ ban công có cái kính viễn vọng, ở cạnh cửa có một cuộn giấy, ấn vào nó và bạn đã mở khóa được bài hát

Bên lềsửa

  • "Anima" (tiếng La-tinh) dịch sang tiếng Việt nghĩa là "Linh hồn".
  • Hiện tại, bài này và Myosotis được xem là hai bài khó nhất trong Deemo.
  • Đây là bài hát đầu tiên mà điểm đánh giá ở "Trung bình" là 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên