FANDOM


ANiMA
xi

ANiMA
Deemo collection III Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 5 431
Thường 9 805
Khó 10 1120
BPM 184


VideoSửa đổi

Deemo 2

Deemo 2.0 - Xi - Anima

Ghi chúSửa đổi

  • Đây là cách để mở khóa bài này, sau khi cây cao 47m, quay về chỗ ban công có cái kính viễn vọng, ở cạnh cửa có một cuộn giấy, ấn vào nó và bạn đã mở khóa được bài hát

Bên lềSửa đổi

  • "Anima" (tiếng La-tinh) dịch sang tiếng Việt nghĩa là "Linh hồn".
  • Hiện tại, bài này và Marigold được xem là hai bài khó nhất trong Deemo.
  • Đây là bài hát đầu tiên mà điểm đánh giá ở "Trung bình" là 9