FANDOM


Chương T
LT-1 LT-2 LT-3 LT-4 LT-5 LT-6 LT-7 LT-8 LT-9 LT-10
A New Home
T-10
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LT-10
Tác giả Video Game Orchestra
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:17
BPM 185
Cấp độ Số nốt
5 384
8 478

Videosửa

Cytus - Chapter Timeline - ∞ -A New Home-02:17

Cytus - Chapter Timeline - ∞ -A New Home-

Bên lềsửa

Imagepenglainewhome
  • Ảnh bìa của bài hát là một địa danh có thực ở Đài Loan: Núi Ngọc Sơn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên