FANDOM


Chương T
LT-1 LT-2 LT-3 LT-4 LT-5 LT-6 LT-7 LT-8 LT-9 LT-10
Aboriginal
T-2
Ảnh bìa LDT
Biểu tượng
LT-2
Tác giả Video Game Orchestra
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:13
BPM 173.5
Cấp độ Số nốt
4 389
7 597

Videosửa

Cytus - Chapter Timeline - 8000 -Aborigines-02:13

Cytus - Chapter Timeline - 8000 -Aborigines-

Bên lềsửa

Imageaboriginal
  • Ảnh bìa của bài hát là một địa danh có thực ở Đài Loan: đảo Lan Tự.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên