FANDOM


Chương M
LA-M LM-1 LM-2 LM-2a LM-3 LM-4 LM-5 LM-6 LM-7 LM-8 LM-9 LM-10
Afterglow
M-8
Ảnh bìa Ryori
Biểu tượng
LM-8
Tác giả jioyi
Ca sĩ Không có
Độ dài 3:00
BPM 120
Cấp độ Số nốt
4 502
9 792

VideoSửa đổi

Cytus Chapter M - Afterglow - JIOYI

Cytus Chapter M - Afterglow - JIOYI

Bên lềSửa đổi