FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Alive: Disaster
A-2
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-2
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 6:10
BPM 134
Cấp độ Số nốt
2 645
6 1138

Videosửa

Cytus - Alive - Disaster06:14

Cytus - Alive - Disaster

Bên lềsửa

  • Trong sô tất cả bài mức 2 và mức 6, đây là bài có tổng số nốt nhiều nhất.
    • Đây là bài mức 6 duy nhất có hơn 1000 nốt.
    • Tổng số nốt là 1138, có thể ý muốn nói đến bộ phim THX 1138, nội dung xung quanh về máy tính và robot.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
6.2 2 6

Cutscenesửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên