FANDOM


Chương 1
LA-1 L1-1 L1-2 L1-2a L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L1-7 L1-8 L1-9 L1-10
Alive: Operators
A-1
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-1
Tác giả Cranky
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:55
BPM 101
Cấp độ Số nốt
1 33
4 73

Videosửa

Alive - Operators01:56

Alive - Operators

Bên lềsửa

  • Đây là bài ngắn nhất trong cả chương Cytus Alive.
  • Với tổng số combo là 33 (Dễ) và 73 (Khó), bài này có số combo ít thứ 2 sau Alive: The New World.

Cutscenesửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên