FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Alive: The Silence
A-4
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-4
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 3:52
BPM 162
Cấp độ Số nốt
3 394
7 732

Videosửa

Alive - The Silence03:54

Alive - The Silence

Bên lềsửa

  • Bài hát này thực chất là bản remix của bài The Silence, cũng được sáng tác bới Sta.
  • Tên gốc của bài hát là "The Silence (The Quiet Cube Mix)".
  • Cảnh cutscene hiện một khóa trầm cùng với một dấu lặng trắng. Trong âm nhạc, dấu lặng trắng dùng để thể hiện một khoảng dừng (nghỉ), ở đây, trên cả ô nhịp chỉ có dấu lặng trắng thể hiện sự im lặng, ứng với tên bài hát.

Cutcsenesửa

CA4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên