FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Area184
4-9
Ảnh bìa IDRIL
Biểu tượng
L4-9
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:07
BPM 184
Cấp độ Số nốt
6 356
9 678

Videosửa

Cytus Chapter IV - AREA 18402:04

Cytus Chapter IV - AREA 184

Bên lềsửa

  • BPM của bài cũng được ẩn trong tên của bài, 184.
  • Ở mức khó, có đoạn bạn sẽ thấy 1 tổ hợp nốt tạo hình thành chữ theo tên của bài "A-R-E-A 1-8-4".

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 6 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên