FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Area184
4-9
Ảnh bìa IDRIL
Biểu tượng
L4-9
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:07
BPM 184
Cấp độ Số nốt
6 356
9 678

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IV - AREA 184

Cytus Chapter IV - AREA 184

Bên lềSửa đổi

  • BPM của bài cũng được ẩn trong tên của bài, 184.
  • Ở mức khó, có đoạn bạn sẽ thấy 1 tổ hợp nốt tạo hình thành chữ theo tên của bài "A-R-E-A 1-8-4".

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 6 9