FANDOM


Binary Assault

Phù hiệusửa

 • Rusher: Hoàn thành màn chơi trong 400 giây
 • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
 • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi ở cấp độ Khó
 • Sniper: Chỉ giết kẻ thù bằng súng trong màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

 • Mutaform-1
 • Reptillex
 • WM-1 Trident
 • WM-1 Paladin
 • Centaur (secret room)
 • Praetor
 • Medusa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên