FANDOM


Chương 0
L0-1 L0-2 L0-3 L0-4 L0-5 L0-6 L0-7 L0-8 L0-9 L0-10
Blue Eyes
0-5
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L0-5
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:59
BPM 151
Cấp độ Số nốt
6 316
9 646

Videosửa

Cytus - Blue Eyes02:00

Cytus - Blue Eyes

Bên lềsửa

  • Hiện tại, bài hát này là 1 trong 2 bài có nốt rê với đường rê dạng vòng, xoay quanh các nốt chạm ở giữa. Bài còn lại là Freedom Dive.
  • Bài này thuộc chuỗi bài RGB Eyes (Red Eyes ,Green EyesBlue Eyes) của Persona.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
1.0 6 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên