FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
Brionac
9-3
Ảnh bìa 悠久屋こてつ
Biểu tượng
L9-3
Tác giả Project Grimoire
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:07
BPM 175
Cấp độ Số nốt
3 311
7 450

Videosửa

Cytus Chapter IX - Brionac02:11

Cytus Chapter IX - Brionac

Bên lềsửa

  • Project Grimoire thực chất là nhóm gồm Team Grimoire và ICE.
  • 1 điểm ẩn trong bài là sẽ xuất hiện 1 chuỗi tổ hợp nốt tạo hình thành chữ "PROJ", ý muốn nói đến từ PROJect trong Project Grimoire.
  • Tên nhân vật trong ảnh bìa là Lugh ( Ruf ).
Screen Shot 2014-10-06 at 18.05.51

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 3 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên