FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
The New World
Chương 0
Prologue
Chương kế
Symphony
Chapter 0
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
0-1 L0-1 Process Tsukasa 2 8 170
0-2 L0-2 Endless Journey Hoskey 2 7 82
0-3 L0-3 Shoot out Tsukasa 4 7 140
0-4 L0-4 LNS OP Hoskey 3 6 96
0-5 L0-5 Blue Eyes Persona 6 9 151
0-6 L0-6 Diskord Sta 4 7 135
0-7 L0-7 Infernus Alpha Legion 5 8 170
0-8 L0-8 Megaera switchworks 4 8 180
0-9 L0-9 Violet Eyemedia 3 9 152
0-10 L0-10 ¡Azucar! Rabpit 3 8 136

Ghi chúsửa

Bên lềsửa

  • Tựa đề chương này trên iOS và Android là Prologue thay vì là Prologue: LIVE như trên Cytus Lambda và ảnh bìa cũng kém chất lượng hơn.
  • Chương này và Chương S là 2 chương duy nhất không xuất hiện tác giả nào mới.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên