FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Buried
Chương 10
The New World
Chương kế
Prologue
A-10
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-10 LA-10 Alive: The New World Cranky 1 1 75
10-1a 25px [[Bản mẫu:10-1a Ten]] Bản mẫu:10-1a TG Bản mẫu:10-1a DE Bản mẫu:10-1a KHO Bản mẫu:10-1a BPM
10-1b 25px [[Bản mẫu:10-1b Ten]] Bản mẫu:10-1b TG Bản mẫu:10-1b DE Bản mẫu:10-1b KHO Bản mẫu:10-1b BPM
10-2 L10-2 Halloween Party SHK 4 9 155
10-3 L10-3 YURERO Bro's 4 7 110
10-4 L10-4 Twenty One Qrabit 4 7 132
10-5 L10-5 Solar Wind KyuRu 5 8 140
10-6 L10-6 Red Eyes Persona 2 7 134
10-7 L10-7 Finite Circuit Kiryu 4 7 128
10-8 L10-8 Set Free KIVΛ 2 6 138
10-9 L10-9 Do Not Wake Vospi 4 9 175
10-10 L10-10 Gatorix NeLiME vs Presti 6 9 160

Bên lềsửa

  • Chương này giới thiệu Qrabit, KyuRu và Presti, đồng thời đánh dấu sự trở lại của xi và Persona kể từ Chương 6.
  • Chương này có 1 bài ẩn ra ở bản 10.0 và là bài khó nhất trong game (chỉ có 3 người được Million Master tính đến tháng 12) và là bài đang có nhiều nốt nhất, 2.000 nốt.
  • Chương này cùng với Chương 3Chương 7 là những chương không có bài cấp 3 ở mức dễ.
  • Đây là chương có nhiều bài mức 4 nhất (5 bài).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên