FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Disaster
Chương 3
Cytus
Chương kế
The Silence

[29/7/2970:12:57:55] OPERATOR 201173V: yêu cầu dữ liệu ký ức, tên=Vanessa

[29/6/2970:12:57:56] OPERATOR 201173V: 200 OK

[29/6/2970:12:57:56] OPERATOR 201173V: yêu cầu dữ liệu cảm xúc, tên=Vanessa

[29/6/2970:12:57:57] OPERATOR 201173V: Lỗi: 501. Chưa thực thi

[29/6/2970:12:57:57] OPERATOR 201173V: chuyển hướng tới CYTUS để giải quyết xung đột

A-3
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-3 LA-3 Alive: Cytus Sta 4 8 120
3-1 L3-1 The Riddle Story Cranky 5 8 175
3-2 L3-2 Libera Me Cranky 5 7 165
3-3 L3-3 COSMO HAMO 5 7 212
3-4 L3-4 Prismatic Lollipops DJ Mashiro 4 7 202
3-5 L3-5 Otome SUZUMETUNE 5 7 147
3-6 L3-6 Spectrum SUZUMETUNE 4 5 130
3-7 L3-7 Halcyon xi 7 9 191
3-8 L3-8 The Black Case killerblood 5 7 156
3-9 L3-9 Saika Rabpit 5 7 145
3-9a L3-9a Saika II Rabpit 6 7 126

Bên lềsửa

  • Chương này giới thiệu HAMO, DJ Mashiro, Cranky, xi, Killerblood và Suzumetune (thực ra là naotyu- và Maya - xuất hiện ở bài Retrospective của Chương 1).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên