FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Symphony
Chương K
Knight
Chương kế
Retro
Chapter K
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
K-1 LK-1 The Way We Were NICODE 3 6 140
K-2 LK-2 The Sanctuary Eye AC 4 8 160
K-3 LK-3 The Red Coronation Eye RH 5 9 154
K-4 LK-4 Forbidden Codex Hoskey 2 7 176
K-5 LK-5 Knight of Firmament Eye XY 2 7 155
K-6 LK-6 Lord of Crimson Rose Eye DT 2 8 125
K-7 LK-7 Predawn NICODE & M2U 3 7 140
K-8 LK-8 The Fallen Bloom Hoskey 4 7 160
K-9 LK-9 Where You Are Not NICODE 4 8 180
K-10 LK-10 Music. The Eternity of Us Mai Aoyagi 2 7 105.2

Ghi chúsửa

Where You Are NotMusic. The Eternity of Us là 2 bài hát ẩn của chương này.

Bên lềsửa

  • Chương này giới thiệu NICODE và Mai Aoyagi.
  • Tất cả các tác giả mà có tên là Eye và 2 ký tự theo sau là "tên giả" của các thành viên của Eyemedia.
  • Cốt truyện chương này xoay quanh 2 nhân vật xuất hiện trên ảnh bìa của bài Holy Knight.
    • Trong câu chuyện, Hiệp sĩ Đỏ tên là Rosabel (ca sĩ Searlait) và Hiệp sĩ Xanh tên là Iris (ca sĩ Yoneko)
  • Bài The Fallen Bloom là bài hát duy nhất không thuộc Cytus Alive nhưng có cutscene và có ảnh bìa thay đổi sau 1 lần chơi.
  • Tất cả các bài trong chương này có trong Deemo, một rhythm game khác cũng được phát triển bởi Rayark.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên