FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Deemo
Chương L
L
Chương kế
Night Keepers
ChapterL
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
L-1 LL-1 L1: The Devastated Lower ICE 8 9 77.5
L-2 LL-2 L2 : Ascension To The Upper ICE 7 9 68-80
L-3 LL-3 L3 : Roar, On The Deserted Lands ICE 7 9 65-75
L-4 LL-4 L4 : The Unrevealed ICE 7 9 67
L-5 LL-5 L5 : The Revealed ICE Bản mẫu:L-5 DE Bản mẫu:L-5 KHO Bản mẫu:L-5 BPM
L-6 LL-6 [[Bản mẫu:L-6 Ten]] ICE Bản mẫu:L-6 DE Bản mẫu:L-6 KHO Bản mẫu:L-6 BPM
L-7 LL-7 [[Bản mẫu:L-7 Ten]] ICE Bản mẫu:L-7 DE Bản mẫu:L-7 KHO Bản mẫu:L-7 BPM
L-8 LL-8 [[Bản mẫu:L-8 Ten]] ICE Bản mẫu:L-8 DE Bản mẫu:L-8 KHO Bản mẫu:L-8 BPM
L-9 LL-9 [[Bản mẫu:L-9 Ten]] ICE Bản mẫu:L-9 DE Bản mẫu:L-9 KHO Bản mẫu:L-9 BPM
L-10 LL-10 [[Bản mẫu:L-10 Ten]] ICE Bản mẫu:L-10 DE Bản mẫu:L-10 KHO Bản mẫu:L-10 BPM

Bên lềSửa đổi

  • Cốt truyện của chương được dựa trên 2 cậu bé trong ảnh nền của chương L, Meteo (Tóc vàng) và Meteor (Tóc xanh)
  • Giống như Chương K, chương này có 2 bài ẩn và chỉ được mở khóa sau khi hoàn thành những bài trước đó.
    • Sau bản cập nhật 9.1 thì 10 bài cùng bảng nốt cũ cũng được biến thành những bài ẩn.
  • Trước bản cập nhật 9.1 thì đây là chương duy nhất mà tất cả các bài trong chương đều ở mức 9, cả dễ và khó.
  • Tất cả các bài trong chương này đều được sáng tác bởi ICE nhưng gaQdan là người chỉnh sửa, phối âm lại các bài thành phong cách nhạc tính phòng
  • Giống như PAPARAYA người vẽ tất cả ảnh nền trong Chương S, Ryori với Chương RChương M, LDT vẽ Chương T, Aub Ergine trong Chương D. Tất cả ảnh nền trong chương này đều được vẽ bởi KAI.
  • Đây là chương có giá mua đắt nhất, gấp 2 lần so với các chương bình thường. Có lẽ vì chất lượng nhạc, độ dài các bài trong chương và 40 biến thể bảng nốt của 20 bài, cả mức dễ và khó.
  • Có một điều thú vị là số cuối của tổng số nốt các bài (Cả mức dễ và khó) đề có ám chỉ đến tên bài. Ví dụ như L1 có tổng số nốt là 1801, L3 có tổng số nốt là 2073