FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Prologue
Chương S
Symphony
Chương kế
Knight
Chapter S
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
S-1 LS-1 LVBNR5 Schwarz Cranky 2 7 143
S-2 LS-2 Vivere la Vita Sta 3 7 225
S-3 LS-3 Rain of Fire Ice Bird 2 7 115
S-4 LS-4 Molto Allegro Persona 4 7 160
S-5 LS-5 Revoluxionist xi 5 9 180
S-6 LS-6 LVBNR5 Weiβ Cranky 2 6 165
S-7 LS-7 Chaotic Drive switchworks 4 7 180
S-8 LS-8 Outsider Yamajet 2 8 140
S-9 LS-9 Requiem Eyemedia 4 9 156
S-10 LS-10 The Purified Hoskey 5 9 176

Bên lềsửa

  • Chương S là Teaser cho game dự kiến ra mắt của Rayark, Project Symphony.
  • 2 nhân vật trong ảnh bìa tên là AcodaRhymos.
    • Có thể đây là 2 nhân vật chính trong game Project Symphony.
  • Chương này và Chương 0 không có tác giả nào mới.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên