FANDOM


Clement Rayburn
Clement
Lồng tiếng Vinay Murthy

Clement là một trong những nhân vật chính và là một trong 2 nhân vật có thể chơi được trong trò chơi.

Tiểu sửsửa

Clement được chuyển lên tàu Nightwing cùng với Warmech của anh là Heracles để hỗ trợ cho các nhiệm vụ của Jake.

Book Bài viết này còn sơ khai, bạn có thể hỗ trợ wiki bằng cách bổ sung thêm nội dung.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên