FANDOMVideo
Cytus Chapter "L" Trailer00:42

Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus 9.0 với Chương "L" sắp được ra mắt.

Bạn có biết...?
  • NeLiME, tác giả của các bài hát First Gate, GatorixCodename : Zero, còn là học sinh phổ thông khi cậu sáng tác các bài đó.
  • Trong bản cập nhật 7.0, M2U được credit thêm vào bài Predawn (vốn do NICODE sáng tác chính) do hỗ trợ trong sáng tác.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên