FANDOM


Điểm là thành tích mà người chơi đạt được trong các lần chơi:

  • Điểm ở màn hình kết quả là tổng điểm đạt được ở lần chơi đó.
  • Điểm ở màn hình bài hát là tổng điểm cao nhất trong tất cả lần chơi.

Công thức tính điểm khá phức tạp và chịu nhiều ảnh hưởng từ số combo. Xem: Cytus:Combo

Phần trăm điểm cho từng kiểu nốt:Sửa đổi

Kiểu nốt Phần trăm điểm
Perfect100%
Good70%
Bad30%
Miss0%

Các mức điểm và xếp hạng tương ứng:Sửa đổi

Điểm Xếp hạng Huy chương
1,000,000 Million Master [có chữ Cytus Master] MM
950,000 - 999,999 S [vàng] S
900,000 - 949,999 A [trắng bạc] A
800,000 - 899,999 B [xám bạc] B
700,000 - 799,999 C [đồng] C
0 - 699,999 Fail (D khi đăng lên Facebook) Fail