FANDOM


Điểm là thành tích mà người chơi đạt được trong các lần chơi:

  • Điểm ở màn hình kết quả là tổng điểm đạt được ở lần chơi đó.
  • Điểm ở màn hình bài hát là tổng điểm cao nhất trong tất cả lần chơi.

Công thức tính điểm khá phức tạp và chịu nhiều ảnh hưởng từ số combo. Xem: Cytus:Combo

Phần trăm điểm cho từng kiểu nốt:sửa

Kiểu nốt Phần trăm điểm
Perfect100%
Good70%
Bad30%
Miss0%

Các mức điểm và xếp hạng tương ứng:sửa

Điểm Xếp hạng Huy chương
1,000,000 Million Master [có chữ Cytus Master] MM
950,000 - 999,999 S [vàng] S
900,000 - 949,999 A [trắng bạc] A
800,000 - 899,999 B [xám bạc] B
700,000 - 799,999 C [đồng] C
0 - 699,999 Fail (D khi đăng lên Facebook) Fail

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên