FANDOM


Combo là số lượng nốt liên tiếp được chạm thành công với kiểu nốt được đánh giá là PERFECT hoặc GOOD. Nếu kiểu nốt là BAD hoặc MISS thì combo sẽ trở về 0 (bẽ combo).

VD combo
 • Trên màn hình lúc chơi bài, bộ đếm Combo nằm ở vị trí giữa màn hình góc trên cùng.
  • Cứ 25 nốt liên tiếp chạm thành công thì số combo sẽ hiện ra giữa màn hình 1 lần.
 • Trên màn hình kết quả, Max combo là số combo cao nhất đạt được trong lần chơi đó.

Bảng đánh giá combosửa

Kiểu nốt Combo
Perfect
Good
BadKhông
MissKhông

Công thức tính điểmsửa

Combo có ảnh hưởng quan trọng trong thành tích điểm của người chơi. VD: Một BAD (hoặc MISS) ở đầu hoặc cuối bài hát thì tổng điểm vẫn cao hơn một BAD (hoặc MISS) ở giữa bài hát do số combo cao hơn.

Liên hệ công thức sau để hiểu rõ hơn:

\text{Diem} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{900,000}{N} \times \text{D(i) + } \frac{200,000}{N(N-1)} \times \text{C(i)} \right)

Trong đó:

 • N là tổng số nốt
 • i là thứ tự của nốt đang được tính
 • D(i) là phần trăm điểm của nốt đó
 • C(i) chia làm 2 TH:
  • Nốt là PERFECT hoặc GOOD: C(i) = số combo trước nốt i
  • Nốt là BAD hoặc MISS: C(i) = 0

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên