FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
Chapter 0
Chapter S
Chapter K
Chapter R
Chapter M
Chapter T

Các bài hát trong Cytus được chia đều cho các Chương (mỗi chương khoảng 10 bài trừ một số chương có các bài hát ẩn) và có thể mở bằng cách mua trong game.

Tính đến phiên bản hiện tại, có tất cả 10 chương chính (các bài hát đầu của mỗi chương được gộp lại thành một chương gọi là Cytus Alive diễn tả nội dung cốt truyện game) và 9 chương ngoài: Prologue, Symphony, KnightRetro, Million , Timeline , L ,Deemo và Night Keeper.

Danh sách tất cả các chươngsửa

Logo Chương Ghi chú
LA-1
Chương I - Operators Cập nhật ở bản 2.0 miễn phí, gồm 9 bài hát từ 1.0 đến 1.2.0.


LA-2
Chương II - Disaster Cập nhật ở bản 2.0 miễn phí, gồm 9 bài hát từ 1.0, 1.1.0 và 1.2.0.


LA-3
Chương III - Cytus Cập nhật ở bản 2.0 miễn phí, gồm 8 bài hát từ

mới 1 bài từ bản 1.0.


  • Ở bản 2.1.0 cập nhật thêm Saika II.
LA-4
Chương IV - The Silence Cập nhật ở bản 3.0 miễn phí.
LA-5
Chương V - Vanessa Cập nhật ở bản 3.0 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 4.0
LA-6
Chương VI - The Lost Cập nhật ở bản 3.0 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 4.5
LA-7
Chương VII - Loom Cập nhật ở bản 4.0 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 5.0, cùng với 2 bài hát ẩn L2 - Ascension: Act 1 (Loneliness)L2 - Ascension: Act 2 (Liberation).
LA-8
Chương VIII - Another Me Cập nhật ở bản 4.0 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 6.0 cùng với 2 bài hát ẩn Slit OSlit I đã cập nhật ở bản 5.0.
LA-9
Chương IX - Buried Cập nhật ở bản 5.0 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 6.1, cùng với 2 bài hát ẩn First Gate Overdrive.
LA-10
Chương X - The New World Cập nhật ở bản 5.0 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 7.0 cùng với Chương S.
L0
Chương 0 - Prologue Chương độc quyền cho Cytus Lambda nhưng được cập nhật ở bản 6.1.0 và phải mua để mở với giá $4.99.
Không được mở miễn phí theo Kế hoạch triệu lượt tải.
LS
Chương S - Symphony Cập nhật ở bản 4.5 và phải mua để mở. Mở miễn phí ở bản 7.0 cùng với Chương 10.
LK
Chương K - Knight Cập nhật ở bản 6.0 và mua để mở với giá $4.99. Mở miễn phí ở bản 8.0.
LR
Chương R - Retro Cập nhật ở bản 7.0. Hiện phải mua để mở với giá $4.99.
LM
Chương M - Million Cập nhật ở bản 8.0 và miễn phí cho mọi người dùng nhân dịp Kế hoạch triệu lượt tải đạt mốc.
LT
Chương T - Timeline Cập nhật ở bản 8.0. Hiện phải mua để mở với giá $4.99.
Cytus Alive - (Chương ẩn) Cập nhật ở bản 6.0 miễn phí.

Chơi bài bằng cách chạm vào 1 trong 2 vòng tròn màu "Easy" và "Hard" ở màn hình chọn Chương.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên