FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Darkness
4-7
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L4-7
Tác giả V.K
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:50
BPM 191.2
Cấp độ Số nốt
5 244
8 533

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IV - Darkness

Cytus Chapter IV - Darkness

Ghi chúSửa đổi

  • Lời bài hát trong bài không phải là lời chính thức.

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài có thời lượng chơi ngắn nhất trong chương 4.
  • Đây là bài duy nhất trong Cytus có đoạn xuất hiện 4 nốt 1 lúc.
  • Trong tất cả những bài của V.K, đây là bài duy nhất của anh có ca sĩ hát.
  • Đây là bài duy nhất của V.K trong Cytus, mặc dù trước đó anh đã soạn rất nhiều bài trong Deemo.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 2 7
4.5 5 8