FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Darkness
4-7
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L4-7
Tác giả V.K
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:50
BPM 191.2
Cấp độ Số nốt
5 244
8 533

Videosửa

Cytus Chapter IV - Darkness01:49

Cytus Chapter IV - Darkness

Ghi chúsửa

  • Lời bài hát trong bài không phải là lời chính thức.

Bên lềsửa

  • Đây là bài có thời lượng chơi ngắn nhất trong chương 4.
  • Đây là bài duy nhất trong Cytus có đoạn xuất hiện 4 nốt 1 lúc.
  • Trong tất cả những bài của V.K, đây là bài duy nhất của anh có ca sĩ hát.
  • Đây là bài duy nhất của V.K trong Cytus, mặc dù trước đó anh đã soạn rất nhiều bài trong Deemo.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 2 7
4.5 5 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên