FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Devil in Wonderland
R-9
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-9
Tác giả VILA
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:13
BPM 160
Cấp độ Số nốt
4 440
9 1007

Videosửa

Cytus Chapter R - Devil in Wonderland02:14

Cytus Chapter R - Devil in Wonderland

Ghi chúsửa

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là " Enormous Alpaca - Lạc Đà ".

Bên lềsửa

  • Alpaca (Lạc đà nhà Nam Mỹ) có vẻ là con vật yêu thích của Cranky. (Anh ấy còn có cả thú nhồi bông)

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 4 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên