FANDOM


Chương 0
L0-1 L0-2 L0-3 L0-4 L0-5 L0-6 L0-7 L0-8 L0-9 L0-10
Diskord
0-6
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L0-6
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:54
BPM 135
Cấp độ Số nốt
4 279
7 439

VideoSửa đổi

Cytus Lambda - Diskord

Cytus Lambda - Diskord

Thông số nốtSửa đổi

  • Nốt chạm
    223 (Dễ) (79.93%), 279 (Khó) (63.55%)
  • Nốt giữ
    42 (Dễ) (15.05%), 40 (Khó) (9.11%)
  • Nốt rê
    14 (Dễ) (5.02%), 120 (Khó) (27.34%)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
1.0 (Lambda) 4 7

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài hát ngắn nhất của Sta.