FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Do Not Wake
10-9
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L10-9
Tác giả Vospi
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:20
BPM 175
Cấp độ Số nốt
4 385
9 798

Videosửa

Cytus Chapter X - Do Not Wake02:46

Cytus Chapter X - Do Not Wake

Bên lềsửa

  • Ở mức khó, đoạn gần cuối bạn sẽ thấy 1 chuỗi nốt tạo hình thành những chữ "D-O N-O-T W-A-K-E".
Do not wake

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 4 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên