FANDOM


Chương T
LT-1 LT-2 LT-3 LT-4 LT-5 LT-6 LT-7 LT-8 LT-9 LT-10
Dutch Formosa
T-3
Ảnh bìa LDT
Biểu tượng
LT-3
Tác giả Video Game Orchestra
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:01
BPM 156
Cấp độ Số nốt
7 456
9 752

VideoSửa đổi

Cytus - Chapter Timeline - 1644 -Dutch Formosa-

Cytus - Chapter Timeline - 1644 -Dutch Formosa-

Bên lềSửa đổi

Imagedutch