FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Evil Force
4-1
Ảnh bìa ARPACHI
Biểu tượng
L4-1
Tác giả Alpha Legion
Ca sĩ Roberto Battistoni
Độ dài 2:19
BPM 180
Cấp độ Số nốt
4 354
8 730

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IV - Evil Force

Cytus Chapter IV - Evil Force

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của Alpha Legion trong Cytus.
  • Phiên bản đầy đủ có thể xem ở đây

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 3 8
4.5 4 8