FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Evil Force
4-1
Ảnh bìa ARPACHI
Biểu tượng
L4-1
Tác giả Alpha Legion
Ca sĩ Roberto Battistoni
Độ dài 2:19
BPM 180
Cấp độ Số nốt
4 354
8 730

Videosửa

Cytus Chapter IV - Evil Force02:19

Cytus Chapter IV - Evil Force

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của Alpha Legion trong Cytus.
  • Phiên bản đầy đủ có thể xem ở đây

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 3 8
4.5 4 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên