FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
First Gate
9-4
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L9-4
Tác giả NeLiME
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:04
BPM 175
Cấp độ Số nốt
7 488
8 768

Videosửa

Cytus Chapter IX - First Gate04:21

Cytus Chapter IX - First Gate

Ghi chúsửa

  • Bài này có chứa bài ẩn là First Gate Overdrive. Bạn có thể chơi bài bằng cách chạm vào tựa đề bài hát trên ảnh bìa.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 7 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên