FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
First Gate Overdrive
9-4a
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L9-4a
Tác giả NeLiME
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:17
BPM 175
Cấp độ Số nốt
7 770
9 1015

Videosửa

Cytus Chapter IX - First Gate Overdrive02:21

Cytus Chapter IX - First Gate Overdrive

Thông tinsửa

  • Đây là bài ẩn, bạn có thể chơi bằng cách ấn vào chữ "First Gate" ngay trên ảnh bìa của bài First Gate.

Bên lềsửa

  • Đây là bài ẩn duy nhất trong chương 9.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên