FANDOM


First Touchdown

Phù hiệusửa

  • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi

Kẻ thùsửa

  • Mutaform-1
  • WM-1 Alpha
  • WM-1 Manticore

Bên lề sửa

  • Có những tin nhắn bí mật trong màn chơi ở một căn phòng, người chơi có thể đứng trước những máy tính để nghe chúng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên