FANDOM


Fluquor
onoken

Fluquor
Deemo collection III Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 2 211
Thường 5 475
Khó 8 614
BPM 125


Videosửa

Deemo 202:29

Deemo 2.0 - Onoken - Fluquor

Bên lềsửa

Fluquor
FluquorFC
  • Sau khi hoàn thành cốt truyện, Full Combo/All Charming bài hát này sẽ khiến ảnh bìa thay đổi thành một hình ảnh khác.
  • Tựa đề bài hát này là sự kết hợp giữa "Fleur" (nghĩa là "bông hoa") và "Quartz" (nghĩa là "đá thạch anh"), được đọc là "Flu-kwar".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên