FANDOM


Chương 7
LA-7 L7-1 L7-2 L7-3 L7-4 L7-4a L7-4b L7-5 L7-6 L7-7 L7-8 L7-9 L7-10
Galaxy Collapse
7-3
Ảnh bìa Cheng Wei Jhih
Biểu tượng
L7-3
Tác giả Hero_C
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:08
BPM 145
Cấp độ Số nốt
6 435
8 733

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VII - Galaxy Collapse

Cytus Chapter VII - Galaxy Collapse

Bên lềSửa đổi

  • Bài này cũng xuất hiện trong trailer Cytus 4.0

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.0 2 6
4.5 6 8