FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Green Eyes
2-4
Ảnh bìa IGNIS
Biểu tượng
L2-4
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:56
BPM 162
Cấp độ Số nốt
4 286
8 650

Videosửa

Cytus Chapter II - Green Eyes01:58

Cytus Chapter II - Green Eyes

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của Persona trong Cytus.
  • Đây là bài đầu tiên trong Series RGB Eyes.
    • RGB gồm những bài Red Eyes, Green Eyes, Blue Eyes. Cả 3 đều được soạn nhạc bởi Persona.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bản Dễ Khó
1.0( Bản Cũ ) 3 8
1.2 3 7
4.5 1 6
7.0( Bản Mới ) 4 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên