FANDOM


Chương 3
LA-3 L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5 L3-6 L3-7 L3-8 L3-9 L3-9a
Halcyon
3-7
Ảnh bìa VIVI
Biểu tượng
L3-7
Tác giả xi
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:37
BPM 191
Cấp độ Số nốt
7 445
9 701

VideoSửa đổi

Cytus Chapter III - Halcyon

Cytus Chapter III - Halcyon

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài hát đầu tiên của xi Trong Cytus.
  • Trước đây bài này được mở khóa bằng cách kết nối tài khoản Facebook hoặc Twitter.
  • Ở cuối bài, xuất hiện 1 chuỗi nốt tạo hành hình biểu tượng của bài.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễKhó
2.0 6 9
4.5 7 9