FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Halloween Party
10-2
Ảnh bìa Suihara
Biểu tượng
L10-2
Tác giả SHK
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:50
BPM 155
Cấp độ Số nốt
4 424
9 750

Videosửa

Cytus Chapter X - Halloween Party01:54

Cytus Chapter X - Halloween Party

Bên lềsửa

  • Đây là bài có thời lượng ngắn nhất trong chương 10.
  • Ở mức dễ, đoạn gần cuối bạn sẽ thấy 1 chuỗi nốt rê tạo thành hình số 31, ý muốn nói đến ngày lễ Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10.
    • Ngoài ra, ở mức khó, thay vì số 31, sẽ là 1 chuỗi nốt rê khác tạo thành hình mặt cười, tượng trưng thay cho cái mẹt cười của Jack-O-Lantern.
  • Bài này có cùng số nốt giống hệt AXION và Colorful Skies ở mức khó, 750 nốt.
Halloween easteregg
  • Suihara, người vẽ ảnh bìa cũng chia sẽ hình ảnh thử nghiệm trên trang Facebook cá nhân.
936024 368462656630867 2145647617 n

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 4 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên