FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Hard Landing
2-7
Ảnh bìa IGNIS
Biểu tượng
L2-7
Tác giả Yamajet
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:03
BPM 140
Cấp độ Số nốt
2 218
8 655

Videosửa

Cytus Chapter II - Hard Landing02:04

Cytus Chapter II - Hard Landing

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của Yamajet trong Cytus.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bản Dễ Khó
1.1 ( Bản Cũ ) 3 9
4.5 2 9
5.0 ( Bản Mới ) 2 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên