FANDOM


I can not say (Deemo Ver.)
aioi feat. KAMATA JUNKO

I can not say (Deemo Ver.)
Deemo collection XVI Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 3 263
Thường 5 419
Khó 7 492
BPM 148


Videosửa

Deemo 2.0 - aioi feat. KAMATA JUNKO - I Can Not Say(Deemo Ver02:41

Deemo 2.0 - aioi feat. KAMATA JUNKO - I Can Not Say(Deemo Ver.)

Bên lềsửa

  • Những bông hoa trong ảnh nền là hoa "Chi Lưu ly", cũng là được lấy làm tên của bài Myosotis.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên