FANDOM


Icebreaker

Phù hiệusửa

  • Sniper: Chỉ giết kẻ thù bằng súng trong màn chơi
  • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
  • Stand Last: Không bị đánh ngã trong màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

  • Goron
  • Mutaform-1
  • Razorphile
  • Gorex

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên