FANDOM


Kỹ năng là khả năng đặc biệt mà mỗi bộ Warmech đều có, hỗ trợ việc tiêu diệt XADA.

  • Mỗi Warmech đều có 1 bộ gồm nhiều kỹ năng riêng biệt, nhưng người chơi chỉ có thể trang bị tối đa 3 kỹ năng cho Warmech.
  • Hệ thống kỹ năng được xác định dựa trên ARK loại λ
  • Dash cũng được xem là một kỹ năng mà tất cả Warmech đều có, nó là khả năng giúp Warmech tránh đòn khi được kích hoạt đúng thời điểm.

Avalonsửa

Signum Blade
Signum Blade
Vortex Edge
Vortex Edge
Jaguar Rush
Jaguar Rush
RX-Disintegration
RX-Disintegration
Nano-Bless
Nano-Bless
Precognition Protocol
Precognition Protocol

Crimsonsửa

Skyfall
Skyfall
Inferno
Inferno
Lance
Lance
Oscillation
Oscillation
Electrotex
Electrotex
Gravity Stream
Gravity Stream

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên