FANDOM


Các nhiệm vụ của Implosion được chia cho các chương và người chơi phải hoàn thành để đi tiếp cốt truyện.

Chương 1: Tiếp xúc đầu tiên/Điểm phát tín hiệu 1sửa

Implosion Chapter 1 Screen
// Nhiệm vụ C1-1: First Touchdown
// Nhiệm vụ C1-2: Neuroplasticity
// Nhiệm vụ C1-3: Synapse On Fire
// Nhiệm vụ C1-4: Visceral Glitch
// Nhiệm vụ C1-5: Fatality March
// Nhiệm vụ C1-6: Stay Vigilant
// Nhiệm vụ C1-7: Iron Oxide
// Nhiệm vụ C1-8: End Zone

Chương 2: Kết thúc địa ngục băng/Vòng Bắc Cựcsửa

Implosion Chapter 2 Screen
// Nhiệm vụ C2-1: Frostbite
// Nhiệm vụ C2-2: Glacial Shift
// Nhiệm vụ C2-3: Icebreaker
// Nhiệm vụ C2-4: Critical Mass
// Nhiệm vụ C2-5: Marching Orders
// Nhiệm vụ C2-6: Aurora
// Nhiệm vụ C2-7: Last Sunset
// Nhiệm vụ C2-8: Blizzard Titan

Chương 3: Deus Ex Machina[1]/Căn phòng tĩnh lặngsửa

Implosion Chapter 3 Screen
// Nhiệm vụ C3-1: Double Helix
// Nhiệm vụ C3-2: Industrial Arena
// Nhiệm vụ C3-3: The Doctor
// Nhiệm vụ C3-4: Möbius Strip
// Nhiệm vụ C3-5: Zero Choice Protocol
// Nhiệm vụ C3-6: Last Stand
// Nhiệm vụ C3-7: Binary Assault
// Nhiệm vụ C3-8: Medusa's Kiss

Chương 4: Khẳng định sự tồn tại/Hợp chất dung nhamsửa

Implosion Chapter 4 Screen
// Nhiệm vụ C4-1: Rapture
// Nhiệm vụ C4-2: Melting Steel
// Nhiệm vụ C4-3: Inferno
// Nhiệm vụ C4-4: Plate Tectonics
// Nhiệm vụ C4-5: To The Core
// Nhiệm vụ C4-6: Sublimation
// Nhiệm vụ C4-7: Last Light
// Nhiệm vụ C4-8: Requiem
// Nhiệm vụ C4-9: Implosion
// Nhiệm vụ C4-10: The Showdown


Tham khảosửa

  1. Deus Ex Machina trong tiếng Hy Lạp nghĩa là God from the machine.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên