FANDOM


Industrial Arena

Phù hiệusửa

  • Trap Maker: Không bị nhận thiệt hại từ một cái bẫy trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Rusher: Hoàn thành màn chơi trong 210 giây ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

  • Mutaform-1
  • Centaur
  • Reptillex

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên