FANDOM


Inferno

Phù hiệusửa

 • Rusher: Hoàn thành màn chơi trong 480 giây
 • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi
 • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
 • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi ở cấp độ Khó
 • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

 • Mutaform-1
 • Exovore
 • WM-1 Alpha
 • Buffalo
 • Razorphile
 • Praetor

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên