FANDOM


Chương 0
L0-1 L0-2 L0-3 L0-4 L0-5 L0-6 L0-7 L0-8 L0-9 L0-10
Infernus
0-7
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L0-7
Tác giả Alpha Legion
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:04
BPM 170
Cấp độ Số nốt
5 403
8 546

Videosửa

Cytus Lambda - Infernus02:05

Cytus Lambda - Infernus

Lời bài hátsửa

On the planet on the damned people
Voices rend the dark
Obsessed with great response
They destroy all hopes (destroy all hopes)

It's the endless night to scary
It's the cold wind that blows
But suddenly you get down here 
To save us all (save us all)

With blood you will defend the weakest
With anger you'll defeat the damned
With the honor you reach the sky
Tearing atmosphere (atmosphere)

You're terror of your enemies
The Guardian of Galaxy
You're the Savior of the Damned People
is the reason for living (reason for living)

His spirit dominate elements
Master of fire
Forger of the times
Knowledge is his power
Courage is his true strength
Master of fire
Forger of the times

Trên hành tinh của những kẻ bị lưu đày
Tiếng nói xé nát màn đêm
Ám ảnh bởi những tiếng vọng
Chúng xóa tan bao hi vọng

Một đêm đầy sợ hãi vô tận
Một làn gió lạnh thổi qua
Nhưng đột nhiên Ngài đến đây
Và cứu rỗi tất cả chúng tôi

Bằng máu, Ngài bảo vệ những kẻ yếu
Bằng phẫn nộ, Ngài tiêu diệt bọn lưu đày
Bằng danh dự, Ngài vươn tới bầu trời
Xé toạc không gian

Ngài là nỗi kinh hoàng của kẻ thù
Là Vệ binh của Ngân hà
Ngài là Đấng cứu rỗi những kẻ bị lưu đày
Là ý nghĩa của cuộc sống

Linh hồn Ngài thống trị tất cả
Chủ nhân của hỏa diệm
Người đúc kết thời gian
Kiến thức là quyền lực của Ngài
Dũng khí là sức mạnh của Ngài
Chủ nhân của hỏa diệm
Người đúc kết thời gian

Bên lềsửa

  • Infernus có nghĩa là "Địa ngục" trong tiếng Latinh.
  • Tựa gốc của bài hát là "Infernus The Savior".
  • Bài này và Process có đường quét nhanh nhất trong Chương 0.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
1.0 5 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên