FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Jump To The Future
R-2
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-2
Tác giả yamajet
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 190
Cấp độ Số nốt
6 433
6 671

Videosửa

Cytus Chapter R - Jump To The Future01:58

Cytus Chapter R - Jump To The Future

Bên lềsửa

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là " Help Button - Nút Trợ Giúp ".

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 6 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên