FANDOM


Kouyou
Ice

Kouyou
Deemo collection XVIII Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 3 906
Thường 7 1652
Khó 10 1968
BPM 110


Videosửa

Deemo 205:03

Deemo 2.0 - Ice - Kouyou

Bên lềsửa

  • Đây là bài hát dài nhất trong trò chơi, với độ dài hơn 5 phút.
  • Hiện tại, cho đến phiên bản mới nhất của Deemo (2.1), đây là bài có nhiều nốt nhất ở cả 3 chế độ.
  • Kouyou (紅葉 trong tiếng kanji) nghĩa là "Những chiếc lá mùa thu".
  • Phiên bản đầy đủ được post tại soundcloud của Ice: https://soundcloud.com/iceloki/6vi5cutfipwg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên