FANDOM


Chương 7
LA-7 L7-1 L7-2 L7-3 L7-4 L7-4a L7-4b L7-5 L7-6 L7-7 L7-8 L7-9 L7-10
L
7-4
Ảnh bìa SnowEgg
Biểu tượng
L7-4
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:16
BPM 155
Cấp độ Số nốt
9 678
9 1068

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VII - L ( Lost )

Cytus Chapter VII - L ( Lost )

Ghi chúSửa đổi

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễKhó
4.0 9 9