FANDOM


Chương L
LL-1 LL-2 LL-3 LL-4 LL-5 LL-6 LL-7 LL-8 LL-9 LL-10
L3 : Roar, On The Deserted Lands
L-3
Ảnh bìa KAI
Biểu tượng
LL-3
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 6:36
BPM 65-75
Cấp độ Số nốt
7 903
9 2073

VideoSửa đổi

Cytus - Chapter L - L3 Leverage

Cytus - Chapter L - L3 Leverage

Ghi chúSửa đổi

  • Ở phần chọn chọn bài trên góc màn hình, tên bài lại là "Leverage"

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài có tổng số nốt nhiều nhất trong Cytus, 1873 ở mức Dễ và 2073 ở mức Khó (Ở bảng nốt cũ)
  • Giai điệu của bài này là gồm nhiều bài khác như Precipitation at the Entrance, PrecipitationL
  • Ở gần cuối của bài, xuất hiện một tổ hợp nốt tạo thành chữ L3
L3EG
L3EG2