FANDOM


Chương L
LL-1 LL-2 LL-3 LL-4 LL-5 LL-6 LL-7 LL-8 LL-9 LL-10
L3 : Roar, On The Deserted Lands
L-3
Ảnh bìa KAI
Biểu tượng
LL-3
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 6:36
BPM 65-75
Cấp độ Số nốt
7 903
9 2073

Videosửa

Cytus - Chapter L - L3 Leverage06:37

Cytus - Chapter L - L3 Leverage

Ghi chúsửa

  • Ở phần chọn chọn bài trên góc màn hình, tên bài lại là "Leverage"

Bên lềsửa

  • Đây là bài có tổng số nốt nhiều nhất trong Cytus, 1873 ở mức Dễ và 2073 ở mức Khó (Ở bảng nốt cũ)
  • Giai điệu của bài này là gồm nhiều bài khác như Precipitation at the Entrance, PrecipitationL
  • Ở gần cuối của bài, xuất hiện một tổ hợp nốt tạo thành chữ L3
L3EG
L3EG2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên