FANDOM


Chương 8
LA-8 L8-1 L8-2 L8-3 L8-4 L8-4a L8-4b L8-5 L8-6 L8-7 L8-8 L8-9 L8-10
Laplace
8-5
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L8-5
Tác giả sakuzyo
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:45
BPM 155
Cấp độ Số nốt
4 263
9 479

Videosửa

Cytus Chapter VIII - Laplace11:56

Cytus Chapter VIII - Laplace

Bên lềsửa

  • Đây là bài có thời lượng ngắn nhất trong chương 8.
  • Cách đọc phiên âm đúng của bài này là " La-plus ".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên