FANDOM


Leviathan
NeLiME

Leviathan
Deemo collection IB Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 3 252
Thường 7 619
Khó 9 744
BPM 185


Videosửa

Deemo - NeLiME - Leviathan02:11

Deemo - NeLiME - Leviathan

Bên lềsửa

  • Ở dưới đáy chiếc bục mà Cô gái mang mặt nạ đang đứng trên trong ảnh bìa có ghi dòng chữ "לִויָתָן". Dòng chữ đó được viết bằng tiếng Hebrew, dịch sang tiếng Anh là "Leviathan", đó cũng là tên của bài hát này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên